Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

ΕΦΕΤ: Όλα όσα πρέπει να προσέξετε για το γιορτινό τραπέζι

Για άλλη μια χρονιά ο Ε.Φ.Ε.Τ., έχοντας πρωταρχικό στόχο την προστασία των καταναλωτών στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και την προστασία τους από πρακτικές παραπλάνησης, εντατικοποιεί τους ελέγχους του στην αγορά των τροφίμων την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα με τους ελέγχους, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τους καταναλωτές, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, να είναι προσεκτικοί στα παρακάτω:

Κύρια σημεία προσοχής κατά την προμήθεια κρέατος:

- Η διάθεση του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται υπό ψύξη μεταξύ +2ºC και +5ºC, ενώ η διάθεση του κατεψυγμένου σε θερμοκρασία από –18ºC και κάτω. Το κρέας δεν πρέπει να διατίθεται εκτός ψύξης.

- Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητά τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο.
Σημεία προσοχής κατά την προμήθεια κρέατος πουλερικών (όπως γαλοπούλες και κοτόπουλα) ή προϊόντων πτηνοτροφίας:

- Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε κατεψυγμένες.

- Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη μεταξύ +2ºC και +4ºC και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη στους
–18ºC ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

- Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), αποπτιλωμένες και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας).

- Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).

- Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.

- Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (όπως πουλερικά ή αυγά ορνίθων) με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής», «εκτατικής εκτροφής», κ.ά.) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – «AGROCERT» για τις Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές.

Σημεία προσοχής κατά την προμήθεια κρέατος θηραμάτων:

Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.

Σημεία προσοχής κατά την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων:

- Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης («οβάλ» σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.

- Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.

- Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Σημεία προσοχής κατά την προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής:

- Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο στις ορθές θερμοκρασίες συντήρησης, για τις οποίες ο παρασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή.

- Ο παρασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την ύπαρξη αλλεργιογόνων σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές:

- Να αγοράζουν τρόφιμα από επιχειρήσεις που διαθέτουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας ή έχουν γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους στις αρμόδιες αρχές, καθώς και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.

- Να αποφεύγουν τις αγορές τροφίμων από πλανόδιους πωλητές που δεν διαθέτουν τις σχετικές άδειες ή από δήθεν παραγωγούς που μπορεί να τους παραπλανήσουν ή ακόμη και επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

- Να αγοράζουν κάθε είδος κρέατος ή κρεατοσκευάσματος που επιλέγουν για το τραπέζι των Χριστουγέννων (π.χ. σφάγια πουλερικών) μόνο εφόσον είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες (προθήκες – ψυγεία) και όχι τεμάχια κρέατος που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρεμασμένα από τσιγκέλια και εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.

- Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθεύονται κάθε είδος κρέατος ή κρεατοσκευάσματος ή άλλα ευαλλοίωτα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά κ.ά.).

- Η διατροφή κατά την εορταστική περίοδο να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο, όπως παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.

- Όταν πραγματοποιούν αγορές τροφίμων να αγοράζουν τελευταία τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη και να τα τοποθετούν το συντομότερο δυνατό στο οικιακό ψυγείο ή στην οικιακή κατάψυξη.

- Να πραγματοποιούν πριν από το μαγείρεμα πλήρη απόψυξη του κατεψυγμένου κρέατος (π.χ. κατεψυγμένη γαλοπούλα, κατεψυγμένο κοτόπουλο), κατά προτίμηση εντός της συντήρησης του οικιακού ψυγείου.

Τέλος, ο Ε.Φ.Ε.Τ. υπενθυμίζει την ειδική γραμμή επικοινωνίας 11717, η οποία είναι στη διάθεση όλων των καταναλωτών και στην οποία μπορούν να αναφέρουν / καταγγέλλουν οιαδήποτε μη συμμόρφωση ή παράβαση της νομοθεσίας που μπορεί να υποπέσει στην αντίληψή τους.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, με όλους τους πόρους που διαθέτει, εντείνει κατά το μέγιστο δυνατό την παρουσία του κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. Τα διοικητικά μέτρα λαμβάνονται άμεσα και οι κυρώσεις είναι αυστηρές σε επιχειρήσεις τροφίμων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.


documentonews.gr - Dec 15, 2017

Κάλυμνος: Νέα τροπή στον θάνατο του Χατζηπαύλου - Δεν βρέθηκε κάταγμα που να δικαιολογεί την πτώση


Νέα τροπή στην εκδοχή του θανάτου του άτυχου φοιτητή Νίκου Χατζηπαύλου που κηδεύτηκε την Πέμπτη δίνει η δεύτερη ιατροδικαστική έκθεση, την οποία είχε ζητήσει η οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δεύτερης ιατροδικαστικής έκθεσης, στο σώμα του άτυχου φοιτητή δεν υπήρχε κανένα κάταγμα που να δικαιολογεί την πτώση από ύψος που αναφέρει η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση.

Η οικογένεια του θύματος, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή μιλούσε για δολοφονία του φοιτητή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του 21χρονου, επήλθε από πτώση, κάτι που αμφισβητούν οι γονείς του θύματος, οι οποίοι έχουν καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για ανθρωποκτονία.

Στο σώμα του έφερε εκδορές, εκχυμώσεις και θλαστικά τραύματα που παραπέμπουν σε πτώση και σύρσιμο πάνω σε επιφάνεια, κάτι που συνηγορεί περισσότερο στην εκδοχή του ατυχήματος, είχε πει ο πρώτος ιατροδικαστής.


Πηγή: www.lifo.gr - Dec 15, 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισμόπληκτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (ΠΟΛ.1200/2017) σχετικά με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισμόπληκτων ακινήτων.

Στην απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από τον φόρο θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής σεισμόπληκτων ακινήτων, διευκρινίζεται οτι απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.


nooz.gr - Dec 15, 2017

Εφάπαξ βοήθημα σε καταναλωτές με κομμένο ρεύμα λόγω οφειλών

Η προϋπόθεση για την υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης.


Τη διάθεση ποσού 10.000.000 ευρώ, ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα για τη στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης είναι η μεταφορά του αναγκαίου ποσού σε συνιστώμενο Ειδικό Λογαριασμό εντός του 2017.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και η στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, που αδυνατούν να καταβάλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, καθώς με τη διανομή του προβλεπόμενου ειδικού βοηθήματος θα γίνεται άμεση επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να διασφαλίζεται το βασικό αγαθό της ενέργειας.


newsbeast.gr - Dec 15, 2017

΄Ετοιμοι...

Το πολιτικό σχόλιο της ημέρας με το πενάκι του Μιχάλη Κουντούρη.


Από την efsyn.gr

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 15,8% οι επισκέπτες των Μουσείων τον Αύγουστο και +8,1% η διακίνηση επιβατών και οχημάτων στους λιμένες το β΄ τρίμηνο

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 15,8%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 13,1% και αύξηση των εισπράξεων κατά 19,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Αύγουστο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,2%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 25,9% και αύξηση των εισπράξεων κατά 19,2%.

Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016 κατά 17,4% στους επισκέπτες των Μουσείων και αύξηση κατά 15,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7%.

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,5% και αύξηση κατά 22,2% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 20,0%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στη διακίνηση επιβατών και οχημάτων στους λιμένες το β΄ τρίμηνο


Αύξηση κατά 8,1% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Β΄ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2016, ενώ μείωση παρουσίασε κατά 9,0% σε σχέση με την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το Β΄ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με την διακίνηση του Β΄ τριμήνου 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 12,1%. To αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 παρατηρήθηκε επίσης αύξηση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 4,8%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Β’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8%. Ενώ, το αντίστοιχο διάστημα 2016-2015 σημειώθηκε μείωση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 3,5%.


capital.gr - Dec 15, 2017

Πρωτόγνωρη κίνηση από την Ryanair για να γλιτώσει το χάος των απεργιών


Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναγνωρίσει τα συνδικάτα των πιλότων για πρώτη φορά στα 32 χρόνια της ιστορίας της, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πραγματοποίηση της πρώτης απεργίας των πιλότων της που έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα. 

Η άρνηση του διευθύνοντος συμβούλου Μάικλ Ο' Λίρι να αναγνωρίσει τα συνδικάτα βρισκόταν στην καρδιά του μοντέλου του πολύ χαμηλού κόστους που ο ίδιος ανέπτυξε για να μετατρέψει τη μικρή ιρλανδική περιφερειακή αεροπορική εταιρία στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αερομεταφορέα βάσει του αριθμού των επιβατών.

«Η αναγνώριση των συνδικάτων θα είναι μια σημαντική αλλαγή για τη Ryanair, αλλά έχουμε κάνει ριζικές αλλαγές στο παρελθόν», ανέφερε ο Ο' Λίρι σε ανακοίνωση. «Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι αυτές οι δομές μπορούν και θα συμφωνηθούν με τους πιλότους μας στις αρχές του νέου έτους».

Η κίνηση έρχεται αφού πιλότοι σε πολλές χώρες απείλησαν με απεργιακές κινητοποιήσεις την περίοδο έως τα Χριστούγεννα. Η ιρλανδική εταιρία ανέφερε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τα συνδικάτα στην Ιρλανδία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία προκειμένου να τα αναγνωρίσει, αρκεί τα συνδικάτα αυτά να συστήσουν μια επιτροπή που θα περιλαμβάνει μόνο πιλότους της Ryanair, «καθώς η Ryanair δεν θα μπλεχτεί με πιλότους που πετούν για ανταγωνιστικές εταιρίες στην Ιρλανδία ή αλλού».

Οι πιλότοι και το προσωπικό εδάφους στην Ιταλία αναμένονταν να προχωρήσουν πρώτοι σε κινητοποιήσεις, πραγματοποιώντας τετράωρη στάση εργασίας αργότερα σήμερα, με τους πιλότους στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία να ακολουθούν με 24ωρη απεργία στις 20 Δεκεμβρίου.


Πηγή: www.lifo.gr - Dec 15, 2017

Ρόδος: Επιχειρηματίας κατηγορεί την πρώην του ότι τον ξάφρισε

Άδοξο τέλος είχε η σχέση ενός επιχειρηματία με τη σύντροφό του καθώς την κατηγορεί ότι του έκλεψε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Ο επιχειρηματίας από τη Ρόδο και η πρώην σύντροφός του, το πρωί της περασμένης Δευτέρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους στα δικαστήρια.

Η γυναίκα ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο επιχειρηματίας και στην οποία υποστηρίζει ότι τον εκμεταλλεύτηκε και ιδιοποιήθηκε μετρητά και κοσμήματα, αξίας περίπου 138.000 ευρώ, κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.

Η πρώην σύντροφος του Ροδίτη επιχειρηματία με τη σειρά της υποστήριξε ότι τα χρήματα τα είχε καταθέσει ο ίδιος στο όνομά της και ότι η πράξη του να καταθέσει μήνυση εναντίον της είναι εκδικητική.


Πηγή πληροφοριών: espressonews.gr / enikos.gr  - Dec 15, 2017

Ξεκινά από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ποιες είναι οι Κυριακές που θα μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα - 

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή το εορταστικό ωράριο με τα εμπορικά καταστήματα να προσβλέπουν σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης.

O εμπορικός κόσμος προσδοκά επιπλέον πωλήσεις, καθώς φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για τις τρεις επόμενες Κυριακές στις 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου. 

Τις δύο πρώτες Κυριακές, το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την τελευταία, που είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. 

Τα μαγαζιά θα είναι κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, που είναι αργία, ανήμερα την Πρωτοχρονιά αλλά και στις 2 του μήνα. 

Αναλυτικά το ωράριο των καταστημάτων παρακάτω:news247.gr - Dec 15, 2017

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Κοτζιάς: Ο παραγωγός του Surviror άλλαξε γνώμη στον Ερντογάν και πήγε στον ΣΚΑΪ - VIDEO

Στο παρασκήνιο της περίφημης τηλεοπτικής συνέντευξης που προηγήθηκε της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και ξεσήκωσε σάλο λόγω των αναφορών στην Συνθήκη της Λωζάνης, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στην Βουλή.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών, υπήρξε συμφωνία με τον κ. Ερντογάν να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ "πήγε τελικά στον ΣΚΑΪ γιατί τον μετέπεισε ο Διευθυντής Ενημέρωσης που έχει. Πρόκειται  για τον Τούρκο παραγωγό του Survivor. 
Εκεί άλλαξε η συμφωνία που είχαμε κάνει, το είπε και ο ίδιος ο Ερντογάν στην Θράκη".

Μάλιστα ο κ. Κοτζιάς υπογράμμισε πως στην τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Ερντογάν στον ΣΚΑΪ, δεν έβαλε αυτός το θέμα της Συνθήκης της Λωζάνης, αλλά ρωτήθηκε επίμονα και πολλές φορές γι αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό έγινε λόγω προσυνεννόησης με τον Τούρκο παραγωγό.

Ο ΥΠΕΞ επιτέθηκε με οξύτητα στην εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα" κρατώντας στο χέρι του το πρωτοσέλιδό της που έγραφε "Φιάσκο" για την επίσκεψη Ερντογάν ενώ είπε πως "ο Κωνσταντίνος πρώτη φορά είναι τόσο θυμωμένος για να ξέρουμε από πού έρχεται η ‘γραμμή’", ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε πάλι για την συγκεκριμένη εφημερίδα ‘αυτός που οργάνωσε το πραξικόπημα’ χωρίς να πει κάτι περισσότερο.

Υπερασπίστηκε την πρόσκληση Ερντογάν στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη.

Στην καλή αυτή προετοιμασία είπε, οφείλεται ότι στη Θράκη δεν έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις με 300.000 που ήρθαν κι από Τουρκία "τότε που έδωσε 4 συνεντεύξεις εκτός συμφωνίας, ήταν τότε το 2004 που κάποιοι μα εγκαλούν σήμερα εμάς, ότι δεν προετοιμάσαμε σωστά".

"Σημασία έχει η μικρή μεν, αλλά μετατόπιση δε του Ερντογάν από τότε που ήρθε μέχρι τότε που έφυγε από την Αθήνα, κι αυτό δεν έγινε μόνο του" πρόσθεσε. 


capital.gr - Dec 14, 2017 

_______________________

Ο Κοτζιάς λέει ότι ο Ερντογάν μετάνοιωσε για τη συνέντευξη στον Σκάι: Τι είπε για Θράκη

*

«Υπήρξε μια μετακίνηση, δεν λέω σεισμική, ανάμεσα στις απόψεις που εξέφρασε πριν έρθει και σε αυτά που είπε έπειτα από δύο ημέρες στην Ελλάδα».

Τα παραπάνω υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αναφερόμενος στην επία αντιδράσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τα μέλη της διαρκούς κοινοβουλευτσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε θύελλικής επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα και τόνισε: «Αυτή η κυβέρνηση είναι περήφανη που συνολικά έχει αναβαθμίσει τη χώρα».

Ο Νίκος Κοτζιάς αναφέρθηκε και στη συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι η οποία μεταδόθηκε το βράδυ πριν την άφιξη του προέδρου της Τουρκίας στην Αθήνα.

«Φαίνεται ότι έκανα λάθος» για τη συνέντευξη στον Σκάι είπε ο Ταγίπ Ερντογάν στα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης με τα οποία συνομίλησε, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς από το βήμα της επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών.

Ο Νίκος Κοτζιάς τόνισε μάλιστα ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε συμφωνήσει να δώσει συνέντευξη στο κρατικό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά υπαναχώρησε από την απόφασή του αυτή έπειτα από παρέμβαση του… Ατζούν ο οποίος είναι σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν και συνεργάζεται με τον Σκάι λόγω του reality show «Survivor».

Θέλοντας να απαντήσει σε όσους θεώρησε ότι άσκησαν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, ο υπουργός των Εξωτερικών επικαλέστηκε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας… «Ελεύθερη Ώρα» το οποίο έκανε λόγο για φιάσκο της ελληνικής πλευράς.

Απαντώντας στις επικρίσεις που προκλήθηκαν από την αποκάλυψη του διαλόγου μεταξύ του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών και του προέδρου της Τουρκίας, όπου ο Γιάννης Αμανατίδης απάντησε με τη φράση «άλλα είχαμε συμφωνήσει» όταν ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον των συγκεντρωμένων μελών της μουσουλμανικής μειονότητας έξω από το σχολείο Τζελάλ Μπαγιάρ στην Κομοτηνή, ο κ. Κοτζιάς δήλωσε:

«Το 2004 ο Ερντογάν έκανε τέσσερις ομιλίες που δεν είχαν συμφωνηθεί στη Θράκη» και πρόσθεσε: «Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση τον έβαλε να εφαρμόσει το πρόγραμμα στη Θράκη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη πριν από μερικά χρόνια που η Θράκη έγινε φύλλο και φτερό».


Πηγή: mignatiou.com - Dec 14, 2017

Θρήνος στην κηδεία του άτυχου Νίκου Χατζηπαύλου - Τραγικές φιγούρες τα αδέρφια του


Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα γονείς, συγγενείς, φίλοι και συμφοιτητές στον άτυχο φοιτητή Νίκο Χατζηπαύλου. 

Η κηδεία του Νίκου που βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Λαγκά Χώρας Καλύμνου, στις 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια, όπου έσπευσε πλήθος κόσμου.

Τραγικές φιγούρες τόσο οι γονείς του όσο και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, η 18χρονη αδελφή και ο μόλις 11 ετών αδελφός του.

Αρκετοί ήταν οι συμφοιτητές του άτυχου νέου που από νωρίς συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο κρατώντας τριαντάφυλλα για να τον αποχαιρετήσουν.

Σημειώνεται ότι εν τω μεταξύ αναμένεται και η ολοκλήρωση της νέας ιατροδικαστικής εξέτασης, αφού πρώτα βγουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Ο Ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντίρης που όρισε η οικογένεια, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Έψιλον τόνισε μεταξύ άλλων ότι η δεύτερη νεκροψία-νεκροτομή ανέδειξε αρκετά ευρήματα, παρά την πρόοδο της σήψης.

«Και οι 4 συμμετέχοντες στη νεκροψία-νεκροτομή συμφωνήσαμε απόλυτα στα ευρήματα και διενεργήσαμε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο για την πλήρη ανάδειξη της εικόνας.

Αυτό που μόνο μπορώ να πω, ότι αναμένουμε αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων όπου θα ολοκληρώσουν την εικόνα και θα μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα αντικειμενικό, όπου θα προκύπτει από εργαστηριακές εξετάσεις και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».


Πηγή: www.lifo.gr - Dec 14, 2017

Η Κάρπαθος οργανώνει την τουριστική προβολή της

Θετικά σχόλια για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού του νησιού.

Η καταγραφή του πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος, η κωδικοποίηση της ζήτησης και των αγορών ενδιαφέροντος, ο «χάρτης» αντίληψης του ταξιδιώτη, τα συστατικά στοιχεία του συγκριτικού πλεονεκτήματος του προορισμού, η στρατηγική στόχευσης αγορών και η εκτενής ερεύνα ικανοποίησης τουριστών αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρουσίασης πλάνου προβολής της Καρπάθου που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των συγκροτημένων  ενεργειών του Δήμου και της Επιτροπής Τουρισμού Καρπάθου για την ανάδειξη του προορισμού.

«Παντρεύοντας» τη θεωρία με την πράξη, τα διευθυντικά  στελέχη της εταιρίας προβολής που συνεργάζεται με τον Δήμο του νησιού, ανέλυσαν το μηχανισμό  δυναμικής συνεργασίας με το Δήμο, βασισμένο σε 7 πυλώνες από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση  και προχώρησαν σε  απολογισμό ενεργειών προβολής που πραγματοποιήθηκαν εφέτος με ταυτόχρονο προγραμματισμό δράσεων  και πρωτότυπων projects για το  επόμενο έτος.

Προηγήθηκε σύντομη άλλα περιεκτική εισαγωγή - ομιλία  από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Μιχάλη Λυτό και τη κυρία Φωτεινή Φράγκου, μέλος της Επιτροπής. Μετά το  τέλος  της παρουσίασης, ακολούθησε εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την προβολή και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Καρπάθου ανάμεσα στην Τουριστική Επιτροπή, την εταιρία και την πληθώρα επαγγελματιών του Τουρισμού και εκπροσώπων συλλόγων και φορέων  που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ενώ δήλωσαν παρόντες ο Έπαρχος Καρπάθου & Κάσου κύριος Μηνατσής Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου κύριος Νισύριος Γεώργιος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου κύριος Αλεξίου Ηλίας και ο Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, κύριος Μαστρομηνάς Θεοδόσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως κοινό σημείο αναφοράς των συμμετεχόντων ήταν τα εξόχως σχόλια για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Τουρισμού για την τόσο αναγκαία αυτή συνεργασία, την εμπεριστατωμένη μελέτη καθώς και τις προσπάθειες προβολής μέχρι σήμερα.

Πηγή:  newsbeast.gr - Dec 14, 2017

Κανάλι θα συνδέει το Δούναβη με το Αιγαίο

Στα σχέδια για την κατασκευή πλωτού ποτάμιου διαδρόμου που θα συνδέει τον Δούναβη με τη Μεσόγειο αναφέρεται μερίδα του γερμανικού Τύπου. 

Η εφημερίδα Welt κάνει λόγο στη διαδικτυακή της έκδοση για «εντυπωσιακό έργο», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα, η ΠΓΔΜ και η Σερβία θέλουν να κατασκευάσουν ένα κανάλι, το οποίο σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα "θα μπορούσε να αλλάξει τη γεωγραφία των Βαλκανίων"».

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα του Βερολίνου, «αναζητούνται επενδυτές για την κάλυψη του υψηλού κόστους» του πλωτού διαδρόμου με στόχο τη σύνδεση του Δούναβη μέσω του Μοράβα με τον Αξιό, ο οποίος εκβάλλει στον Θερμαϊκό Κόλπο, «δυτικά της Θεσσαλονίκης στο Αιγαίο», όπως σημειώνει το δημοσίευμα.

Στα μεγαλεπήβολα σχέδια για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου αναφέρεται και το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv με εκτενές δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του. Εκεί γίνεται λόγος για «το όνειρο ενός καναλιού» και επισημαίνεται ότι «ένα φιλόδοξο κατασκευαστικό εγχείρημα συναρπάζει πολιτικούς στα Βαλκάνια: Έλληνες, Σκοπιανοί και Σέρβοι θέλουν να διανοίξουν ένα κανάλι ναυσιπλοΐας, το οποίο πρόκειται να συνδέει τον Δούναβη με τη Μεσόγειο. Το οραματικό σχέδιο θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα ολόκληρη την περιοχή».

Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα «ιστορικών διαστάσεων» με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στην οικονομική και εμπορική δραστηριότητα της περιοχής. Όπως παρατηρεί το n-tv επικαλούμενο αναφορές ελληνικών μέσων ενημέρωσης, «θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη».

Ενδείξεις προσέγγισης Ελλάδας-ΠΓΔΜ


Το γερμανικό δίκτυο αναφέρεται σε πρόσφατη επίσκεψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη στα Σκόπια, η οποία συνιστά όπως γράφει, «σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές ένδειξη προσέγγισης. Σύμφωνα με τους ίδιους, ένα κοινό κατασκευαστικό εγχείρημα των διαστάσεων ενός καναλιού Αιγαίου-Δούναβη θα έφερνε πράγματι πιο κοντά τα κράτη της περιοχής. Το σχέδιο βρίσκει υποστηρικτές από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής πολιτικής», σχολιάζει το δημοσίευμα, αναφερόμενο στις σχετικές δηλώσεις του έλληνα πρωθυπουργού.

Ωστόσο, όπως τονίζει το n-tv, «είναι ακόμη ασαφές πως ακριβώς πρόκειται να χρηματοδοτηθεί το έργο-μαμούθ. Από κυβερνητικούς κύκλους στην Αθήνα ελέχθη το τελευταίο διάστημα ότι η υλοποίηση των γιγάντιων σχεδίων κατασκευής του καναλιού μπορεί να στοιχίσει σύμφωνα με υπολογισμούς περί τα 17 δις ευρώ. Εφόσον βρεθούν επενδυτές, σύμφωνα με τους ίδιους υπολογισμούς, η υλοποίηση του έργου θα ήταν εφικτή εντός έξι ετών», γράφει το γερμανικό δίκτυο, αναφερόμενο στο ενδιαφέρον που λέγεται ότι έχουν δείξει ήδη κινεζικές εταιρείες.

Τέλος, το δημοσίευμα εστιάζει και στον εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι «είναι ακόμη ασαφές πόσο ρεαλιστικό είναι».Πηγή: Deutche Welle / nooz.gr - Dec 14, 2017

Ο Οδηγός του Καταναλωτή για τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Μιχάλης Τσιφάκης ενόψει των γιορτινών αγορών τονίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες και ποικιλία τιμών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το φθηνότερο είναι υποβαθμισμένο η το ακριβότερο είναι καλύτερο.


Με την επιλογή του μπορεί να προστατέψει το εισόδημά του και να στείλει το κατάλληλο μήνυμα στους παραγωγούς και τους εμπόρους. Κανένας δεν θα ακούσει τις διαμαρτυρίες του καταναλωτή για τις ακριβές τιμές των προϊόντων εφόσον έχει την δυνατότητα επιλογής.

Ακόμη και εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για το προϊόν που χρειάζεται να αγοράσει μπορεί να στείλει το μήνυμά του περιορίζοντας ποσοτικά τις αγορές του. Για το ίδιο προϊόν υπάρχουν διαφορές τιμών από κατάστημα σε κατάστημα. Να ψάχνει στη περιοχή του τον φθηνότερο προμηθευτή και τις πιο συμφέρουσες προσφορές για τα προϊόντα που το νοικοκυριό χρειάζεται.
 
Ο καταναλωτής πριν αγοράσει πρέπει:

Να ιεραρχίσει τις ανάγκες του, κάνοντας λίστα των απαραίτητων αγορών.
Πριν αγοράσει να κάνει επισταμένη σύγκριση τιμών και ποιότητας , σε ομοειδή προϊόντα και να μην διστάζει να επιλέξει ανταγωνιστικό προϊόν, όταν αυτό επιβάλλεται από την σύγκριση.
Να μην αγοράζει δύο προϊόντα προσφερόμενα στην τιμή του ενός, χωρίς να σκέφτεται αν μόνο το ένα του είναι χρήσιμο.
Να ελέγχει την ημερομηνία λήξης των προϊόντων και να διαβάζει προσεκτικά τις ετικέτες τους που κάτι έχουν να πουν (πλήρη στοιχεία παραγωγού, προέλευση, συστατικά κ.α.).
Να επιλέγει τα ζωικά προϊόντα που βρίσκονται στις προθήκες –ψυγεία κι όχι αυτά που είναι εκτεθειμένα στα τσιγκέλια,στους πάγκους τα οποία δεν συντηρούνται στη σωστή θερμοκρασία.
Να ελέγχει την καθαριότητα του καταστήματος και του προσωπικού, που ασχολείται με ευπαθή προϊόντα (π.χ. ζωικά τρόφιμα,γλυκίσματα κ.α.).
Να επιλέγει τις οικονομικότερες προσφορές των super markets γιατί είναι οι πλέον συμφέρουσες, να επιλέγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.
Να προσέχει και να υπολογίζει τις ημερομηνίες παραγωγής και διάρκειας συντήρησης τυποποιημένων προϊόντων.
Να μην αγοράζει φρούτα και λαχανικά εκτός εποχής , που συνήθως είναι βλαβερά για την υγεία, ακριβά και άνοστα .
Και να διαχωρίζει το »πρέπει» από το »θέλω» δηλαδή το χρήσιμο από το αχρείαστο.

Καταγγελίες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : 1520
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.) : 11717
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ : 210-4111080

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την γαλοπούλα

Ενώ υπάρχει μεγάλη διαφορά στη τιμή, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ποιότητα μεταξύ φρέσκιας και κατεψυγμένης γαλοπούλας

Το έθιμο της γαλοπούλας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καλό είναι που παραμένει, διατηρώντας την παράδοση, όμως θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν από την αγορά μέχρι και την κατανάλωση της γαλοπούλας ώστε να μην αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει συνέπειες στην υγεία τους.

Έτσι λοιπόν, από την επιστημονική επιτροπή της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας, μπορούμε να δώσουμε προς τους καταναλωτές τις παρακάτω οδηγίες για «ασφαλές» χριστουγεννιάτικο τραπέζι με κύριο φαγητό την παραδοσιακή γαλοπούλα:

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην ποιότητα μεταξύ φρέσκιας και κατεψυγμένης γαλοπούλας.

Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία που αναγράφεται για την κατανάλωση της.

Μιας καλής ποιότητας γαλοπούλα πρέπει να έχει ομοιόμορφο χρώμα και δεν πρέπει να έχει υπολείμματα φτερών, μώλωπες, κοψίματα και σπασμένα κόκκαλα.

Στην περίπτωση φρέσκιας γαλοπούλας οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν εαν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής από το κατάστημα πώλησης. Ο πωλητής πρέπει να φοράει γάντια και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλο ωμό κρέας πριν πιάσει την γαλοπούλα γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης. Εαν χρειαστεί να τεμαχιστεί η γαλοπούλα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η επιφάνεια εργασίας που πιθανόν να τεμαχίζονται και άλλα κρέατα.

Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία που αναγράφεται για την κατανάλωση του προϊόντος.

Μιας καλής ποιότητας γαλοπούλα πρέπει να έχει ομοιόμορφο χρώμα και δεν πρέπει να έχει υπολείμματα φτερών, μώλωπες, κοψίματα και σπασμένα κόκκαλα.

Στην περίπτωση φρέσκιας γαλοπούλας οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν εάν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής από το κατάστημα πώλησης. Ο πωλητής πρέπει να φοράει γάντια και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλο ωμό κρέας πριν πιάσει τη γαλοπούλα γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης. Εάν χρειαστεί να τεμαχιστεί η γαλοπούλα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η επιφάνεια εργασίας που πιθανόν να τεμαχίζονται και άλλα κρέατα

Η γαλοπούλα για την μεταφορά από το κατάστημα πώλησης πρέπει να μπαίνει σε ξεχωριστή συσκευασία και να μην τοποθετείται στην ίδια σακούλα με άλλα τρόφιμα.

Οι μικρές σε ηλικία γαλοπούλες ( 4-6 μηνών ) είναι πιο τρυφερές σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες. Το φύλο της γαλοπούλας ( αρσενική ή θηλυκή ) δεν παίζει ρόλο στην τρυφερότητα.

Οταν η γαλοπούλα φθάσει στο σπίτι πρέπει να μπει αμέσως στο ψυγείο, σε ράφι που δεν έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα, όπου μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 48 ώρες. Εάν θέλουμε να τη διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πρέπει να την βάλουμε στην κατάψυξη.

Εάν αγοράσουμε έτοιμη γαλοπούλα με την γέμιση πρέπει να την βάλουμε στην κατάψυξη. Για να μαγειρευτεί δεν χρειάζεται απόψυξη, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων κατά την διάρκεια της απόψυξης.

Εάν η γαλοπούλα είναι στην κατάψυξη του σπιτιού μας πρέπει να την αποψύξουμε στην ψύξη του ψυγείου (χρειάζεται περίπου 24 ώρες μια μέτρια γαλοπούλα) ή σε φούρνο μικροκυμάτων και όχι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια την πλένουμε με κρύο νερό και την προετοιμάζουμε για το ψήσιμο.

Ο νεροχύτης που θα την πλύνουμε πρέπει να είναι καθαρός και ποτέ δεν την ακουμπάμε στον πάγκο της κουζίνας όπου υπάρχουν άλλα τρόφιμα , γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.

Μετά το ψήσιμο πρέπει να καταναλώνεται όσο είναι ακόμη ζεστή. Όταν βγει από το φούρνο η γαλοπούλα πρέπει να ξεχωρίζουμε την γέμιση. Εάν η γαλοπούλα έχει κρυώσει στο φούρνο πρέπει πριν την καταναλώσουμε να τη ζεστάνουμε σε θερμοκρασία 75ο C . Η ψημένη γαλοπούλα που δεν θα καταναλωθεί τοποθετείται στο ψυγείο. Εάν την καταναλώσουμε το βράδυ της ίδιας μέρας ή την άλλη μέρα πρέπει να την ξαναζεστάνουμε στους 75ο C.

Προσοχή στις σφραγίδες των κρεάτων

Χρήσιμο είναι επίσης οι καταναλωτές να γνωρίζουν και τις σφραγίδες οι οποίες είναι πάνω στα κρέατα, ώστε να γνωρίζουν τι ψωνίζουν. Έτσι λοιπόν σε όλα τα σφάγια υπάρχουν σφραγίδες που υποδηλώνουν τη χώρα γέννησης κάθε ζώου.

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

Ζώα που γεννήθηκαν και εσφάγησαν στην Ελλάδα φέρουν σφραγίδες χρώματος τυρκουάζ, και η μία σφραγίδα αναγράφει την λέξη «ΕΛΛΑΣ».
Ζώα που γεννήθηκαν σε τρίτες χώρες ( δηλαδή εκτός Ε.Ε. ) και εσφάγησαν στην Ελλάδα, όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος τυρκουάζ και μία σφραγίδα χρώματος καστανού με το όνομα της χώρας γέννησης.
Ζώα που γεννήθηκαν στην Ε.Ε. και εσφάγησαν σε ελληνικό σφαγείο όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος τυρκουάζ και μία σφραγίδα ιδίου χρώματος με το όνομα της χώρας γέννησης.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέατα εισαγωγής που έχουν σφραγιστεί στη χώρα προέλευσης.

Προσοχή στα παιχνίδια!

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας εφιστά την προσοχή στους γονείς ενόψει των εορτών, στις αγορές παιχνιδιών. Τα παιδιά που μαθαίνουν τη ζωή είναι οι περισσότερο ευάλωτοι καταναλωτές! Γι’ αυτό το λόγο αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους ενήλικες.

Προσοχή λοιπόν! Αποτρέψτε τα παιδιά από τις διαφημίσεις, γιατί αυτή η τεχνική προώθησης πωλήσεων διαμορφώνει ανάγκες, μετατρέπει συνήθειες και διεγείρει επιθυμίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να επιδείξουν επισταμένο έλεγχο στα συγκεκριμένα είδη ( παιχνίδια) , ώστε να διασφαλίσουν , όσο αυτό είναι δυνατό , ότι τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι «ασφαλή» και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μικρών παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιούν συνεχώς, δειγματοληπτικούς ελέγχους στα παιχνίδια που διατίθενται προς πώληση.

Τα παιδιά δεν διαθέτουν επαρκή κριτήρια και επηρεάζονται ευκολότερα από τους ενήλικες. Το κάθε παιχνίδι προορίζεται για συγκεκριμένη ηλικία, χαρακτήρα και ωριμότητα του παιδιού.

Τα παιχνίδια που αγοράζετε, πρέπει να έχουν την ένδειξη «CE» , που σημαίνει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας που έχει θεσπίσει η Ε.Ε.

Μην αγοράζετε ποτέ μεταχειρισμένα παιχνίδια (ανοικτές συσκευασίες).

Το παιχνίδι πρέπει να εναρμονίζεται με την ηλικία του παιδιού ( αναγραφή ηλικιών στην συσκευασία).

Αποφεύγετε τα παιχνίδια που έχουν αιχμηρές μύτες , βελόνες και διάφορα άλλα αποσπώμενα εξαρτήματα που μπορούν να τραυματίσουν ή να προκαλέσουν ατυχήματα.

Τα παιχνίδια δεν πρέπει να μοιάζουν με τρόφιμα , ούτε να μυρίζουν σαν αυτά , γιατί το παιδί μπορεί να τα καταπιεί.

Να προτιμάτε παιχνίδια από σοβαρά και εξειδικευμένα εργοστάσια.

Μην αγοράζετε παιχνίδια από τους διάφορους πλανόδιους «εμπόρους», τα περισσότερα είναι άγνωστης προέλευσης και κατασκευής γι’ αυτό είναι και φθηνότερα.

Να διαβάζεται προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και τις προειδοποιήσεις .

Δεν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά και επικίνδυνες πλαστικές ουσίες , που συνήθως είναι καρκινογόνες. Καλό είναι να έχουν την ένδειξη «non toxic»

Tέλος, τα παιχνίδια που θ’ αγοράσετε δεν πρέπει να επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσύνθεση των παιδιών , την ψυχική τους ισορροπία και να διαταράσσουν τις σχέσεις τους με το οικογενειακό περιβάλλον.


olympia.gr - Dec 14, 2017

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More